Vi har arbetat och fått anpassat oss under denna långa prövning som så många andra. Arbete fortgår och vi har flera stora byggen på gång i dagsläget. Vi känner hopp om en ljusare framtid för oss alla

Posted by on 10 maj, 2021 in Blogg | 0 comments

Green Globe On Moss – Environmental Concept