Tjänster

Tjänster

Bergslagshus AB åtar sig allt från byggnadstekniska frågor och ritningar till renoveringar och om- och tillbyggnationer samt upprättande av nybyggnationer.
Bygguppdragen är av varierande storlek. Vi är idag åtta yrkeskunniga och kompententa medarbetare.

Vi åtar oss allt inom bygg – ombyggnad / nybyggnad / tillbyggnad. Våra snickare är utbildade och har lång erfarenhet. Tillsammans med vår utbildning och kunskap blir vi till ett tryggt och självklart val. Gammalt som nytt och stort som smått. Inget är omöjligt!

Bergslagshus kan agera som totalentreprenör. Vi utför projektering, tar fram bygghandlingar såsom ritningar och beskrivningar. Vi tar hand om alla upphandlingar och självklart uppförandet.

En renovering kan omfatta de små detaljerna till hela byggnaden, alltifrån grund till tak! Med stor noggrannhet och kunskap om bl a gamla byggnader, även kulturhistoriska byggnader, tar vi oss an dessa charmiga hus. Vi kan bistå med bygglovshandlingar och vi har god kontakt gentemot myndigheter.

Vi har en vision att kunna sätta upp fler egna hus. Designade, ritade och uppförda av oss. Där kundens behov och önskemål självklart står i centrum.

Kontakta oss för mer information.