Om oss #GDPR

Om oss

Vasco – Vår fyrbenta arbetskamrat!

Bergslagshus AB drivs av Lasse Thörnblom som är byggnadsingenjör och snickare i botten. Lasse har lång erfarenhet inom byggbranschen och har till större delen arbetat med eget företagande, både som konsult och entreprenör. Har även varit anställd som fastighetsansvarig där han arbetat med bl a byggnadsvård. Våra medarbetare erbjuder en bred yrkeskompetens från finsnickeri till kvalitativa snickeriarbeten. Vi har god kontakt med yrkeskunniga golvläggare, kakelsättare, målare mm för att kunna erbjuda en helhetslösning.

Vi åtar oss allt inom bygg!

Lasse Thörnblom får pris för att han jobbar med service, kvalitet och goda resultat

 Vår affärsidé

Att leverera förtroende, långsiktighet och erbjuda effektiva, moderna och behovsanpassade byggtjänster med människan i centrum.

Vår kvalitetspolicy

Genom att ständigt utveckla och förbättra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov ska Bergslagshus bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitet är bolagets viktigaste konkurrensmedel, vilket innebär att varje medarbetare måste utföra sitt arbete, internt eller externt, på ett korrekt sätt och leverera tjänsten i rätt tid.

Policy för behandling av personuppgifter

Vi är en integritetsmedveten organisation som jobbar för att skydda individers personuppgifter. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att minimera personuppgiftshanteringen och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi använder personuppgifter för att ge bästa möjliga service, uppfylla lagar och kontrakt.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. När som helst kan du även kontakta personuppgiftsansvarig på företaget och begära att få ut dina personuppgifter eller begära de borttagna om lagen tillåter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Födelsedatum / personnummer

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När vi hanterar dina uppgifter gör vi det med grund på avtal, samtycke eller intresseavvägning.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter genom allmän sökning på nätet
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till uppgifterna.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Alla intrång kommer även anmälas till dataskyddsmyndigheten.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller på begäran för att fullfölja vårt uppdrag.

Vi kommer rensa ut personuppgifter när behovet av hanteringen upphört i linje med vad lagstiftningen kräver.

Ansvar

Bergslagshus är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Ingenting är omöjligt…